NAZIV PROJEKTA:
Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicine Doma zdravlja Petrinja

KORISNIK: Dom zdravlja Petrinja

CILJ PROJEKTA: Izvršenom specijalizacijom doktora pedijatrijske medicine Doma zdravlja Petrinja doprinijet će se većem broju medicinskih stručnjaka te boljoj pokrivenosti zdravstvenih usluga i kvalitetnijoj usluzi pedijatrijske medicine na području SMŽ-a.

UKUPAN IZNOS PROJEKTA: 1.082.298,68 kuna

IZNOS EU POTPORE: 1.082.298,68 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 25.5.2018. do 25.11.2023.