plan nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu - I. izmjene i dopuna

_____________________________________________________

 

plan nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu

_____________________________________________________

 

pravilnik o provedbi postupka javne nabave

_____________________________________________________

 

plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu - I. izmjene i dopune

_____________________________________________________

 

REGISTAR UGOVORA

_____________________________________________________

 

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU

______________________________________________________

 

plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

______________________________________________________

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU DOMA ZDRAVLJA PETRINJA

______________________________________________________

 

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

______________________________________________________

 

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU