IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU

PREUZIMANJE

 

____________________________________

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU

PREUZIMANJE

 

____________________________________

 

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

PREUZIMANJE

 

____________________________________

 

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

 

PREUZIMANJE

 

____________________________________

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP
INFORMACIJAMA ZA 2015. GODINU

 

PREUZIMANJE

 

___________________________________

 

ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA

 

PREUZIMANJE

 

____________________________________

 

Katalog informacija

 

PREUZIMANJE

 

____________________________________

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU

 

PREUZIMANJE

____________________________________