Image

UPRAVA - Petrinja

Lopašićeva 1b, Petrinja
Radno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

RAVNATELJICA

RENATA STANEŠIĆ, dipl.oec.

T. 044/813-457

E. renata.stanesic@dzp.hr


POMOĆNIK RAVNATELJA ZA KVALITETU

SANDA ŽIŽAK GALIJANdr.med.spec. ginekologije i opstetricije

T. 044/815-089

E. sanda.zizak-galijan@dzp.hr


GLAVNA SESTRA

RAFAELA LUKIĆ  , mag.med.techn.

T. 044/813-144

E. glavna.sestra@dzp.hr


ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, KADROVSKE I TEHNIČKE POSLOVE

URED RAVNATELJA

T. 044/813-457

E. ured.ravnatelja@dzp.hr


ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, KADROVSKE I TEHNIČKE POSLOVE

DARKO JAJČEVIĆ,dipl.iur

T. 044/813-457

E. darko.jajcevic@dzp.hr


ODJEL ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE POSLOVE I NABAVU

RENATA STANEŠIĆ, dipl.oec.

T. 044/813-783

E. renata.stanesic@dzp.hr


ODJEL ZA EKONOMSKO FINANCIJSKE POSLOVE I NABAVU

T. 044/815-554

E. racunovodstvo@dzp.hr

UPRAVA - Topusko

Vranovinska 6, Topusko

REFERENT U ISPOSTAVI

IVANKA MARKULIN

T. 044/885-436

E. ivanka.markulin@dzp.hr

 

ORDINACIJE

PETRINJA

Lopašićeva 1b

PEDIJATRIJSKA AMBULANTA

dr.sc. MIHAEL YAGO, dr.med.spec.pedijatrije

RADNO VRIJEME

NEPARNI DATUMI 07:00 - 14.30 sati

PARNI DATUMI  13:00 - 20:30 sati

RADNA SUBOTA: 2. subota u mjesecu

T. 044/815-574

E. mihael.yago@dzp.hr


PEDIJATRIJSKA AMBULANTA

ANTE MAZALIN dr.med.

RADNO VRIJEME

NEPARNI DATUMI 13:00 - 20.30 sati

PARNI DATUMI  07:00 - 14:30 sati

RADNA SUBOTA: 1. subota u mjesecu

T. 044/815-574

E. ante.mazalin@dzp.hr


ORDINACIJE OPĆE MEDICINE

JOSIP LOJEN dr.med.

RADNO VRIJEME

NEPARNI DATUMI 07:00 - 14.30 sati  - KUĆNE POSJETE OD 13:30 - 14:30 sati

PARNI DATUMI  13:00 - 20:30 sati  - KUĆNE POSJETE OD 20:00 - 21:00 sati

RADNA SUBOTA: 1. subota u mjesecu

T. 044/815-009

E. josip.lojen@dzp.hr


BLANKA JURIŠIĆ-GRAHOVAC, dr.med.spec. obiteljske medicine

RADNO VRIJEME

NEPARNI DATUMI 13:30 - 21:00 sati - KUĆNE POSJETE OD 20:00 - 21:00 sati

PARNI DATUMI  7:00 - 14:30 sati      - KUĆNE POSJETE OD 13:30 - 14:30 sati

RADNA SUBOTA: 4. subota u mjesecu

T. 044/815-009

E. blanka.jurisic-grahovac@dzp.hr


VLASTA KAURINOVIĆ, dr.med.spec. obiteljske medicine

RADNO VRIJEME

NEPARNI DATUMI 13:30 - 21:00 sati  - KUĆNE POSJETE OD 20:00 - 21:00 sati

PARNI DATUMI  7:00 - 14:30 sati  - KUĆNE POSJETE OD 13:30 - 14:30 sati

RADNA SUBOTA: 3. subota u mjesecu

T. 044/815-511

E. vlasta.kaurinovic@dzp.hr


IVANA KRIŽANIĆ, dr.med. - SPECIJALIZACIJA IZ OBITELJSKE MEDICINE

Zamjena MAJA RUDELIĆ-ZADROVIĆ dr.med.

E. maja.rudelic-zadrovic@dzp.hr

Radno vrijeme (pon - pet)

NEPARNI DATUMI 07:00 - 14:30 sati

PARNI DATUMI     13:30 - 21:00 sati

RADNA SUBOTA : 2. u mjesecu

T. 044/815-429

 E. ivana.krizanic@dzp.hr


MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABARATORIJ

NATALIJA RAIČspec.med.biokemije i lab.medicine

RADNO VRIJEME (pon - pet)

07:00 - 15.00 sati

T. 044/815-494

E. natalija.raic@dzp.hr


ODJEL ZA RADIOLOGIJU I ULTRAZVUK

ALEKSANDRA VLAJKOVIĆ-DEVČIĆ, dr.med.spec. radiologije

RADNO VRIJEME

07:00 - 15.00 sati

T. 044/815-534

E. aleksandra.vlajkovic-devcic@dzp.hr


ODJEL ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

SANDA ŽIŽAK-GALIJAN, dr.med.spec.ginekologije i opstetricije

RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK - UJUTRO OD 07:00h - 15:00h

UTORAK I ČETVRTAK - POSLIJEPODNE OD 13:00h - 20:30h

PRVA SUBOTA U MJESECU RADNA

T. 044/815-089

E. sanda.zizak-galijan@dzp.hr

E. ginekologija.petrinja@dzp.hr


ORTODONTSKA AMBULANTA

mr.sc TATJANA KLARIĆ, dr.med.dent.

spec. ortodont

radno vrijeme

uto, čet, pet: 07:00h – 15:00h

pon, sri: 13:00h  - 21.00h

t: 044/815-481

E: tatjana.klaric@dzp.hr


STOMATOLOŠKE ORDINACIJE

LJERKA MUSA, dr.dent.med.

RADNO VRIJEME

NEPARNI DATUMI 13:00 - 20.30 sati

PARNI DATUMI  7:00 - 14:30 sati

RADNA SUBOTA: 2. subota  u mjesecu

T. 044/813-102

E. ljerka.musa@dzp.hr


MARIO DRUŽOVIĆ,dr.med.dent.

RADNO VRIJEME

NEPARNI DATUMI 07:00 - 14.30 sati

PARNI DATUMI  13:30 - 21:00 sati

RADNA SUBOTA: 2. subota u mjesecu

T. 044/815-077

E. mario.druzovic@dzp.hr


MAJA SKLEZUR, dr. dent. med.

RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK, SRIJEDA 07:00 - 14:30 sati

UTORAK, ČETVRTAK  13:00 - 20.30 sati

PETAK PARNI DATUMI 13:00 - 20.30 sati

PETAK NEPARNI DATUMI 07:00 - 14:30 sati

RADNA SUBOTA: 3. SUBOTA U MJESECU

T. 044/815-481

E. maja.sklezur@dzp.hr


BARBARA BABIĆ. dr.med.dent.

RADNO VRIJEME

NEPARNI DATUMI : 13:30h – 21:00h

PARNI DATUMI :      07:00h – 14:30h

RADNA SUBOTA : 1.SUBOTA U MJESECU

T: 044/815-077

E: barbara.babic@dzp.hr


ANA DEBELJAK, dr.dent.med.

RADNO VRIJEME

NEPARNI DATUMI 07:00 - 14.30 sati

PARNI DATUMI  13:00 - 20:30 sati

T. 044/813-102

E. ana.debeljak@dzp.hr


ORDINACIJE OPĆE MEDICINE

DANIJELA GAJŠEK-MARIĆ, dr.med.

RADNO VRIJEME

NEPARNI DATUMI 07:00 - 14.30 sati

PARNI DATUMI 13:30 - 21:00 sati

T. 044/814-814

E. danijela.gajsek-maric@dzp.hr


PATRONAŽA

RADNO VRIJEME (pon - pet)

07:00 - 15.00 sati

T. 044/813-144

E. patronaza.petrinja@dzp.hr

 

PETRINJA

Jabukovac bb

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

TIM BEZ NOSITELJA

T. 044/823-170

E. ambulanta.jabukovac@dzp.hr

GLINA

Vukovarska 41

ORDINACIJE OPĆE MEDICINE

TIM BEZ NOSITELJA

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - utorak: 13:00 - 20:30 sati  - KUĆNE POSJETE OD 19:30 - 20:30 sati

Srijeda - petak:  07:00 - 14:30 sati - KUĆNE POSJETE OD 13:30 - 14:30 sati

RADNA SUBOTA: 1. subota u mjesecu

T. 044/880-165

E. olivera.miocinovic@dzp.hr


OLIVERA MIOČINOVIĆ dr.med.

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - utorak: 13:00 - 20:30 sati  - KUĆNE POSJETE OD 19:30 - 20:30 sati

Srijeda - petak:  07:00 - 14:30 sati - KUĆNE POSJETE OD 13:30 - 14:30 sati

RADNA SUBOTA: 1. subota u mjesecu

T. 044/880-165

E. olivera.miocinovic@dzp.hr


ABDULLAH KAOUDAHHAN, dr.med.

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - utorak: 13:00 - 20:30 sati  - KUĆNE POSJETE OD 19:30 - 20:30 sati

Srijeda - petak:  07:00 - 14:30 sati - KUĆNE POSJETE OD 13:30 - 14:30 sati

RADNA SUBOTA: 2. subota u mjesecu

T. 044/880-321

E. abdullah.kaoudahhan@dzp.hr


MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

RADNO VRIJEME (pon - pet)

07:00 - 15.00 sati

T. 044/882-041

E. mbl.glina@dzp.hr


PATRONAŽA

RADNO VRIJEME (pon - pet)

07:00 - 15.00 sati

T. 044/882-040

E. patronaza.glina@dzp.hr

TOPUSKO

Vranovinska cesta 6

ORDINACIJE OPĆE MEDICINE

IVONA IŠEK, dr.med.

RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK, ČETVRTAK 13:00 - 20:30 sati - KUĆNE POSJETE OD 19:30 - 20:30 sati

UTORAK, SRIJEDA, PETAK  07:00 - 14:30 sati  - KUĆNE POSJETE OD 13:30 - 14:30 sati

RADNA SUBOTA: prva subota na parni datum u mjesecu

T. 044/885-255

E. ivona.isek@dzp.hr


STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

DOROTEA KLAFURIĆdr.dent.med.

RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK I ČETVRTAK 13:00 - 20:30 sati

UTORAK, SRIJEDA I PETAK 07:00 - 14:30 sati

T. 044/885-532

E. dorotea.klafuric@dzp.hr


ODJEL RTG

RADNO VRIJEME (pon - pet)

07:00 - 15.00 sati

T. 044/400-418

E. rtg.topusko@dzp.hr


PATRONAŽA

RADNO VRIJEME (pon - pet)

07:00 - 15.00 sati

T. 044/400-326

E. patronaza.topusko@dzp.hr

VRGINMOST

Trg hrvatskih vitezova 1A

ORDINACIJE OPĆE MEDICINE

IVANA KALE dr.med.

RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK I SRIJEDA 13:00 - 20:30 sati - KUĆNE POSJETE OD 19:30 - 20:30 sati

UTORAK, ČETVRTAK  I PETAK 07:00 - 14:30 sati - KUĆNE POSJETE OD 13:30 - 14:30 sati

RADNA SUBOTA: 1. subota na parni datum u mjesecu

T. 044/881-200

E. ivana.kale@dzp.hr


STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

SAMER SEGARIdr.med.dent.

RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK I SRIJEDA 13:00 - 20:30 sati

UTORAK, ČETVRTAK I PETAK  07:00 - 14:30 sati

RADNA SUBOTA: 1. subota na neparni datum u mjesecu

T. 044/881-203

E. segari.samer@dzp.hr

KAKO DO NAS

© 2023 Dom Zdravlja Petrinja