• Lopašićeva 1b, 44250 PETRINJA
Image

DOM ZDRAVLJA PETRINJA

Lopašićeva 1b, 44250 Petrinja

T. 044/813-457

E. 

DOM ZDRAVLJA PETRINJA

ISPOSTAVA GLINA

Vukovarska ulica 41, 44400 Glina

T. 044/882-025

DOM ZDRAVLJA PETRINJA

ISPOSTAVA TOPUSKO

Vranovinska cesta 6, 44415 Topusko

T. 044/885-436

E. 

KAKO DO NAS

KORISNE STRANICE:

> Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

> Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

> Sisačko-moslavačka županija

> OPĆA BOLNICA ''dr. Ivo Pedišić'' - SISAK

> Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot Popovača

> Dom zdravlja Sisak

> Dom Zdravlja Kutina