Image

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

KAKO DO NAS

© 2020 Dom Zdravlja Petrinja