• Lopašićeva 1b, 44250 PETRINJA
Image

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

KAKO DO NAS

KORISNE STRANICE:

> Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

> Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

> Sisačko-moslavačka županija

> OPĆA BOLNICA ''dr. Ivo Pedišić'' - SISAK

> Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot Popovača

> Dom zdravlja Sisak

> Dom Zdravlja Kutina