Europski strukturni i investicijski fondovi
ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI
Učinkoviti ljudski potencijali
Europska Unija zajedno do fondova EU
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA

SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA PEDIJATRIJSKE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA PETRINJA
Više informacija o projektu

Katastrofalni potres 29. prosinca 2020. g. koji je zadesio područje na kojem primarnu zdravstvenu zaštitu (obiteljske medicine, polivalentne stomatologije, patronaže, laboratorija, zdravstvene zaštite predškolske djece), specijalističko dijagnostičke usluge  u djelatnosti radiologije i ultrazvuka , ortodontske djelatnosti osigurava  DOM ZDRAVLJA PETRINJA značajno je oštetio objekt u Glini, Vukovarska 41 (predviđen za sanaciju)  i objekt u Petrinji , Matije Gupca 4 (predviđen za rušenje), detaljni pregledi su u tijeku.

Pružanje cjelovite zdravstvene zaštite smo osigurali već  od 30. prosinca 2020. g. u  Glini u kontejnerima,  laboratorij i zaštitu predškolske djece u neoštećenom objektu u Topuskom, a ordinacije iz ruševnog objekta u Petrinji , M. Gupca 4 smo preselili uz prilagodbu prostora u našim objektima
i u kontejnerima u Lopašićevoj 1.

Obzirom da nam je u potresom uništenim objektima stradao veliki dio medicinske opreme, računala, namještaja, potrošnog materijala te da nam predstoji i izgradnja novog Doma zdravlja u Petrinji otvorili smo donacijski račun na koji prikupljamo financijska sredstva za obnovu svega uništenog, ali i izgradnju NOVOG DOMA ZDRAVLJA U PETRINJI.

Broj donacijskog računa otvorenog u Raiffeisenbank Austria d.d glasi:

IBAN: HR3824840081502023034

VAŽNA OBAVIJEST !!

RASPORED RADA

DOM ZDRAVLJA PETRINJA DO DALJNJEGA NIJE U MOGUĆNOSTI OBAVLJATI SVOJU DJELATNOST NA LOKACIJI MATIJE GUPCA 4, PETRINJA

OBITELJSKE I STOMATOLOŠKE AMBULANTE, KAO I TIMOVI ZAVODA ZA HITNU MEDICINU SMŽ

 IZMJEŠTENE SU NA LOKACIJU DOMA ZDRAVLJA U ULICU RADOSLAVA LOPAŠIĆA 1A, 1B I 1C.

RASPORED RADA I LOKACIJA :

AMBULANTE OBITELJSKE MEDICINE; LOKACIJA:  RADOSLAVA  LOPAŠIĆA 1B

TELEFONSKI BROJ : 044/815-574

DR. ŽELJKA BIFFLIN HESKI- 812-370

NARUČIVANJE KRONIČNE TERAPIJE DR.BIFFLIN - 494-202

DR. SNJEŽANA ĐILAS-MAZALIN- 815-014

NARUČIVANJE KRONIČNE TERAPIJE DR.MAZALIN 494-203

PARNI DATUMI : 07:00-14:30

NEPARNI DATUMI : 13:30 – 21:00

DR.GORDANA LONČAREVIĆ – 812-370

NARUČIVANJE KRONIČNE TERAPIJE DR.LONČAREVIĆ  444-017

DR. DANIJELA GAJŠEK MARIĆ - 815-574

PARNI DATUMI : 13:30 – 21:00

NEPARNI DATUMI : 07:00 – 13:30

STOMATOLOŠKE AMBULANTE; LOKACIJA  : RADOSLAVA LOPAŠIĆA 1B

TELEFONSKI BROJ : 044/814-703

Stomatološke ambulante  dr. Mario Družović , dr. Barbara Babić, dr. Maja Sklezur, dr. Ana Debeljak(bivša ambulanta dr. Anice Pavković) i dr. Ljerka Musa rade u dosadašnjem radnom vremenu na lokaciji R. Lopašićeva 1B, Petrinja.

Pacijenti ortodontske ambulante mr.sc.Tatjane Klarić spec.ortodont mogu se javiti za redovne ortodontske kontrole uz najavu telefonskim pozivom u ordinaciju dr.med.dent. Silve Gazibare spec.ortodont, Marka Marulića 57a u Sisku na broj telefona 044/549-980 u slijedećim terminima:

PONEDJELJAK 16-20h
ČETVRTAK 8-12h

AMBULANTA U JABUKOVCU POČINJE RADITI U KONTEJNERU NA ISTOJ LOKACIJI ; TEL. BROJ : 044/823-170 ; 099/760-1938

SVE AMBULANTE I ODJELI NA LOKACIJI R. LOPAŠIĆA 1A,1B,1C RADE PREMA DOSADAŠNJEM RASPOREDU.

PATRONAŽA SA LOKACIJE M. GUPCA 4 NASTAVLJA RADITI NA LOKACIJI LOPAŠIĆEVA 1B; TEL BROJ : 099/231-7158

DOM ZDRAVLJA PETRINJA NE UZIMA BRISEVE ZA COVID-19, BRISEVE UZIMA ZZJZ  NA LOKACIJI BRAĆE HANŽEK 19, PETRINJA (KOTVA) SVAKIM RADNIM DANOM OD 08:00h-09:00h

DOM ZDRAVLJA PETRINJA – ISPOSTAVA GLINA

LIJEČNICI OBITELJSKE MEDICINE RADE PREMA DOSADAŠNJEM RASPOREDU- AMBULANTE SU IZMJEŠTENE U KONTEJNERE, KOJI SE NALAZE SA STRAŽNJE STRANE OBJEKTA DOMA ZDRAVLJA U VUKOVARSKOJ ULICI 41, GLINA

DR. ANKA PODRUG PEJAKOVIĆ

091/525-0508

DR. SLAVKO VLAŠIĆ

098/376-799

LIJEKOVI - 044/444-010

DR.OLIVERA MIOČINOVIĆ

044/880-165

e-mail : olivera.miocinovic@dzp.hr

DR. ABDULLAH KAOUDAHHAN

044/880-321

e-mail : abdullah.kaoudahhan@dzp.hr

GINEKOLOŠKA AMBULANTA DR. SANJE ŠTINGL VLAŠIĆ RADI U REDOVNO VRIJEME, TE JE IZMJEŠTENA KAO I AMBULANTE OBITELJSKE MEDICINE U KONTEJNERE- TEL. BROJ : 098/262-248 I 044/880-164

LABORATORIJ DOMA ZDRAVLJA PETRINJA U GLINI JE IZMJEŠTEN JE IZ OBJEKTA DOMA ZDRAVLJA NA LOKACIJI GLINA, VUKOVARSKA 41, NA LOKACIJU VRANOVINSKA CESTA 6, TOPUSKO.

Tel : 044/882-041

PEDIJATRIJSKA AMBULANTA DR. SNJEŽANE PRODANOVIĆ IZMJEŠTENA JE NA LOKACIJU TOPUSKO, VRANOVINSKA CESTA 6. RADNO VRIJEME OSTAJE ISTO KAO I KONTAKT TELEFON: 044/882-023

PATRONAŽNA SLUŽBA RADI TERENSKI

099/473-6581

099/473-6580

DJELATNOSTI

Radno vrijeme vašeg liječnika i kontakt

NOVOSTI

Pročitajte posljednje novosti iz Doma zdravlja

KAKO DO NAS

Pogledajte lokacije Doma zdravlja i ispostava

Image

ISPOSTAVA PETRINJA

Popis djelatnosti i ordinacija u Petrinji s kontaktima i radnim vremenom liječnika.

Image

ISPOSTAVA GLINA

Popis djelatnosti i ordinacija u Glini s kontaktima i radnim vremenom liječnika.

Image

ISPOSTAVA TOPUSKO

Popis djelatnosti i ordinacija u Topuskom s kontaktima i radnim vremenom liječnika.

NOVOSTI

KAKO DO NAS

© 2021 Dom Zdravlja Petrinja