Europski strukturni i investicijski fondovi
ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI
Učinkoviti ljudski potencijali
Europska Unija zajedno do fondova EU
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA

SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA PEDIJATRIJSKE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA PETRINJA
Više informacija o projektu

Katastrofalni potres 29. prosinca 2020. g. koji je zadesio područje na kojem primarnu zdravstvenu zaštitu (obiteljske medicine, polivalentne stomatologije, patronaže, laboratorija, zdravstvene zaštite predškolske djece), specijalističko dijagnostičke usluge  u djelatnosti radiologije i ultrazvuka , ortodontske djelatnosti osigurava  DOM ZDRAVLJA PETRINJA značajno je oštetio objekt u Glini, Vukovarska 41 (predviđen za sanaciju)  i objekt u Petrinji , Matije Gupca 4 (predviđen za rušenje), detaljni pregledi su u tijeku.

Pružanje cjelovite zdravstvene zaštite smo osigurali već  od 30. prosinca 2020. g. u  Glini u kontejnerima,  laboratorij i zaštitu predškolske djece u neoštećenom objektu u Topuskom, a ordinacije iz ruševnog objekta u Petrinji , M. Gupca 4 smo preselili uz prilagodbu prostora u našim objektima
i u kontejnerima u Lopašićevoj 1.

Obzirom da nam je u potresom uništenim objektima stradao veliki dio medicinske opreme, računala, namještaja, potrošnog materijala te da nam predstoji i izgradnja novog Doma zdravlja u Petrinji otvorili smo donacijski račun na koji prikupljamo financijska sredstva za obnovu svega uništenog, ali i izgradnju NOVOG DOMA ZDRAVLJA U PETRINJI.

Broj donacijskog računa otvorenog u Raiffeisenbank Austria d.d glasi:

IBAN: HR3824840081502023034

VAŽNA OBAVIJEST !!

RASPORED RADA

DOM ZDRAVLJA PETRINJA I ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE – ISPOSTAVA PETRINJA  SMJEŠTENI SU NA LOKACIJU RADOSLAVA LOPAŠIĆA 1A, 1B, 1C U PETRINJI.

ORDINACIJE OBITELJSKE MEDICINE, STOMATOLOŠKE AMBULANTE, PEDIJATRIJSKA I GINEKOLOŠKA AMBULANTA, PATRONAŽA, MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ I ODJEL ZA RTG I ULTRAZVUK RADE U REDOVNOM RADNOM VREMENU.

RASPORED RADA I LOKACIJA :

AMBULANTE OBITELJSKE MEDICINE;

dr. Željka Bifflin Heski- 812-370

Naručivanje kronične terapije dr. Bifflin - 494-202

dr. Snježana Đilas Mazalin - 815-014

Naručivanje kronične terapije dr. Mazalin 494-203

PARNI DATUMI : 07:00-14:30

NEPARNI DATUMI : 13:30 – 21:00

dr. Goradana Lončarević – 812-370

naručivanje kronične terapije dr. Lončarević 444-017

dr. Danijela Gajšek Marić - 814-814

PARNI DATUMI : 13:30 – 21:00

NEPARNI DATUMI : 07:00 – 13:30

dr. Vlasta Kaurinović  - 815-511

dr. Blanka Jurišić-Grahovac - 815-009

PARNI DATUMI : 07:00 – 14:30

NEPARNI DATUMI : 13:30 – 21:00

dr. Ivana Križanić (dr.Ljiljana Živić Deliu) – 815-429

dr. Edita Šandrk Ivanković - 815-009

PARNI DATUMI : 13:30 – 21:00

NEPARNI DATUMI : 07:00 – 14:30

Ambulanta obiteljske medicine Jabukovac je smještena u kontejneru, te radi u redovnom radnom vremenu. Kontakt broj : 823-170.

STOMATOLOŠKE AMBULANTE

dr. Mario Družović – 815-077

tim bez nositelja (dosadašnja ambulanta dr. Anice Pavković) – 814-315

dr. Maja Sklezur - 813-102

PARNI DATUMI : 13:30 – 21:00

NEPARNI DATUMI : 07:00 – 14:30

dr. Barbara Babić – 815-077

dr. Ljerka Musa - 813-102

PARNI DATUMI : 07:00 – 14:30

NEPARNI DATUMI . 13:30 – 21:00

DOM ZDRAVLJA PETRINJA – ISPOSTAVA GLINA

LIJEČNICI OBITELJSKE MEDICINE RADE PREMA DOSADAŠNJEM RASPOREDU- AMBULANTE SU IZMJEŠTENE U KONTEJNERE, KOJI SE NALAZE SA STRAŽNJE STRANE OBJEKTA DOMA ZDRAVLJA U VUKOVARSKOJ ULICI 41, GLINA

dr. Anka Podrug Pejaković

044/880-725

dr. Slavko Vlašić

044/880-533

LIJEKOVI - 044/444-010

dr. Olivera Miočinović

044/880-165

e-mail : olivera.miocinovic@dzp.hr

dr. Abdullah Kaoudahhan

044/880-321

e-mail : abdullah.kaoudahhan@dzp.hr

STOMATOLOŠKA AMBULANTA DR. MELITE LONČARIĆ BIŠKUP RADI NA LOKACIJI VRANOVINSKA CESTA 6, TOPUSKO, U OBJEKTU DOMA ZDRAVLJA.

GINEKOLOŠKA AMBULANTA DR. SANJE ŠTINGL VLAŠIĆ RADI U REDOVNO VRIJEME, TE JE IZMJEŠTENA KAO I AMBULANTE OBITELJSKE MEDICINE U KONTEJNERE- TEL. BROJ : 044/880-164

LABORATORIJ DOMA ZDRAVLJA PETRINJA U GLINI JE IZMJEŠTEN JE IZ OBJEKTA DOMA ZDRAVLJA NA LOKACIJI GLINA, VUKOVARSKA 41, NA LOKACIJU VRANOVINSKA CESTA 6, TOPUSKO.

Tel : 044/882-041

PEDIJATRIJSKA AMBULANTA DR. SNJEŽANE PRODANOVIĆ IZMJEŠTENA JE NA LOKACIJU TOPUSKO, VRANOVINSKA CESTA 6. RADNO VRIJEME OSTAJE ISTO KAO I KONTAKT TELEFON: 044/882-023

PATRONAŽNA SLUŽBA RADI TERENSKI

099/473-6581

099/473-6580

DJELATNOSTI

Radno vrijeme vašeg liječnika i kontakt

NOVOSTI

Pročitajte posljednje novosti iz Doma zdravlja

KAKO DO NAS

Pogledajte lokacije Doma zdravlja i ispostava

Image

ISPOSTAVA PETRINJA

Popis djelatnosti i ordinacija u Petrinji s kontaktima i radnim vremenom liječnika.

Image

ISPOSTAVA GLINA

Popis djelatnosti i ordinacija u Glini s kontaktima i radnim vremenom liječnika.

Image

ISPOSTAVA TOPUSKO

Popis djelatnosti i ordinacija u Topuskom s kontaktima i radnim vremenom liječnika.

NOVOSTI

KAKO DO NAS

© 2022 Dom Zdravlja Petrinja