• Lopašićeva 1b, 44250 PETRINJA

POVIŠENI ZDRAVSTVENI STANDARD "TELEMEDICINA U DOMU ZDRAVLJA PETRINJA"