ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PETRINJA, NA ADRESI ULICA RADOSLAVA LOPAŠIĆA

Naziv projekta:
Energetska obnova zgrada Sisačko-mostavačke županije, Doma zdravlja Petrinja, na adresi Ulica Radoslava Lopašića la, lb i le, Petrinja - Promidžba i vidljivost

U sklopu aktivnosti vezanih uz provedbu projekta Energetska obnova zgrada Sisačko-moslavačke
županije, Doma zdravlja Petrinja, na adresi Ulica Radoslava Lopašića la, lb i le, Petrinja podsjećam vas na ugovornu obvezu Korisnika (Dom zdravlja Petrinja) na provođenje mjera oglašavanja javnosti i vidljivosti. VIŠE


© 2022 Dom Zdravlja Petrinja