NOVA MEDICINSKA OPREMA U ORDINACIJAMA OBITELJSKE MEDICINE I DIJAGNOSTIČKIM DJELATNOSTIMA DOMA ZDRAVLJA PETRINJA

Dana 28. ožujka 2019. godine Župan SMŽ je sa svojim suradnicima u pratnji djelatnika Doma zdravlja Petrinja obišao ordinacije u Petrinji na lokaciji Lopašićeva 1,a,b i c kako bi ozvaničio upotrebu najnovije medicinske opreme nabavljene preko EU fondova u sklopu pojekta  “Opremanje zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite” kojeg je nositelj SMŽ koja je izvršila i postupak javne nabave i dodjelu opreme zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

U Domu zdravlja Petrinja Župan je obišao :

1. Ordinaciju za zdravstvenu zaštitu žena - nositelj tima Sanda Žižak Galijan, dr.med. spec. ginek. i opst. pomoćnica ravnatelja za kvalitetu

 nabavljen je ginekološki UZV 2,3 D/4D s vaginalnom i konveksnom i linearnom sondom, CTG aparat, fetalni dopler i amnioskop

2. Radiološko ultrazvučnu dijagnostičku djelatnost - nositelj tima Aleksandra Vlajković Devčić, dr.med. spec.radiologije i UZV

 - nabavljen je dijagnostički UZV aparat s konveksnom, linearnom i sektorskom sondom, digitalni uređaj za panoramsko snimanje čeljusti

3. Ambulante obiteljske medicine za koje je nabavljena razna sitna medicinska oprema (instrumentarij, stolovi za preglede, ormarić za pohranu lijekova itd.) defibrilatori, EKG uređaji, setovi za reanimaciju, UZV uređaj za denzitometriju, Holter tlaka i srca...

Sveukupna vrijednost nabavljene opreme za Dom zdravlja  Sisak je 1.973.932,62 kn, oprema je prema potrebama raspoređena u ambulante u Petrinji, Glini, Topuskom i Gvozdu.


© 2022 Dom Zdravlja Petrinja