• Lopašićeva 1b, 44250 PETRINJA

SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA PEDIJATRIJSKE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA PETRINJA

U okviru projekta "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" Dom zdravlja Petrinja ostvario je bespovratna sredstva u iznosu od 1.082.298,68 kn u svrhu specijalističkog usavršavanja doktora pedijatrijske medicine. Svečanosti potpisa trilateralnih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u Ministarstvu zdravstvu 28. svibnja 2018. g. prisustvovali su potpisnici ugovora: ministar zdravstva, prof.dr.sc. Milan Kujundžić, dr.med., ravnatelj HZZ-a, Ante Lončar dipl.iur., ravnatelj Doma zdravlja Petrinja Zdenko Matijašec, dr.med. te ravnatelji/ice domova zdravlja i zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave koji su uspješno prošli sve faze postupka dodjele bespovratnih sredstava. Cilj projekta je poboljšanje pristupa zdravstvene zaštite u manje atraktivnim, ruralnim i nerazvijenim područjima gdje će se osigurati dovoljan broj specijalista određenih medicinskih djelatnosti koje su se pokazale kao deficitarne. Projektom "Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicine" osigurat će se specijalizacija za jednog liječnika pedijatrijske medicine kojom će se poboljšati pristup zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Petrinja, te će se smanjiti broj deficitarnih medicinskih djelatnosti na području Sisačko-moslavačke županije. Projekt traje 66 mjeseci.

specijalisticko