• Lopašićeva 1b, 44250 PETRINJA

MJESEC BORBE PROTIV RAKA DOJKE

Odjel za radiologiju i UZV Doma zdravlja Petrinja na čelu s doktoricom Aleksandrom Vlajković Devčić, spec.radiologije u suradnji s ginekološkom ordinacijom dr. Sanja Štingl-Vlašić i ginekološkom ordinacijom Doma zdravlja Petrinja čiji je nositelj dr. Sanda Žižak- Galijan uključuje se u akciju "Mjesec borbe protiv raka dojke" koja se provodi tijekom mjeseca listopada.

Sve žene koje nisu obuhvaćene Nacionalnim programom za rano otkrivanje raka dojke, što se odnosi na dobne skupine od 40.-50. godina te žene preko 70. godina, koje se tijekom mjeseca listopada jave u navedene ginekološke ordinacije biti će u mogućnosti obaviti preventivni mamografski pregled bez prethodne narudžbe i liste čekanja.

Pregledi će se vršiti  cijeli mjesec listopad prema rasporedu:

DZ Topusko, VRANOVINSKA 6 Odjel za radiologiju, svake srijede  od 7:30 do14:00

DZ Petrinja, RADOSLAVA LOPAŠIĆA 1B Odjel za radiologiju, ponedjeljak i četvrtak  tod 12.00 do 14:00.

Pregledi će biti omogućeni dodatnim angažmanom inžinjera medicinske radiologije Doma zdravlja Petrinja: ing. Mladen Krizmanić, ing. Tea Sever i ing. Anamarija Strmečki te specijalista radiologije dr. Aleksandra Vlajković Devčić.

mjesec borbe protiv raka dojke